generica viagra

News

OPENING SPEECH DELIVERED BY THE MINISTER FOR HOME AFFAIRS OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA HON. MWIGULU L. NCHEMBA (MP) TO THE SADC FIRST MEETING OF CORRECTIONS/PRISONS SUB - COMMITTEE(C/PSC), HELD AT JULIUS NYERERE INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE, D

Tuesday, June 13, 2017

OPENING SPEECH DELIVERED BY THE MINISTER FOR HOME AFFAIRS OF  THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA  HON. MWIGULU L. NCHEMBA (MP) TO THE SADC FIRST MEETING OF CORRECTIONS/PRISONS SUB - COMMITTEE(C/PSC), HELD AT JULIUS NYERERE INTERNATIONAL
CONVENTION CENTRE, DAR ES SALAAM, 11th JUNE, 2017
 

 • Mr. Chairman and Commissioner General of the Tanzania Prisons Service;
 • Distinguished Heads of Corrections, Prisons and penitentiary Services of SADC Member States;
 • Representatives of Heads of Corrections, Prisons and Penitentiary Services;
 • Distinguished Delegates;
 • Members of SADC Secretariat;
 • Members of the Press;
 • Invited Guests;
 • Ladies and Gentlemen.

 
It is my pleasure and honour to welcome you to this meeting of Corrections/Prisons Sub-Committee of the SADC Member States which is being held here at Mwalimu Nyerere Convention Centre, D’Salaam, Tanzania. May I also thank the organizers of this meeting for giving me an opportunity to officiate this historical meeting of the Corrections/Prisons Sub-Committee. It is my pleasure on behalf of the Government of the United Republic of Tanzania and the people of Tanzania to welcome you to Tanzania and Dar es Salaam in particular.  
 
I have been informed that, this is the first meeting since you have been elevated to Corrections/Prisons Sub-...

SPEECH BY THE DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS, HON. ENG. HAMAD MASAUNI (MP) TO MARK THE OFFICIAL LAUNCHING OF THE COMPREHENSIVE REFUGEE RESPONSE FRAMEWORK (CRRF) IN TANZANIA

Friday, June 2, 2017

SPEECH BY THE DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS, HON. ENG. HAMAD MASAUNI (MP) TO MARK THE OFFICIAL LAUNCHING OF THE COMPREHENSIVE REFUGEE RESPONSE FRAMEWORK (CRRF) IN TANZANIA
 
JULIUS NYERERE INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE 02ND JUNE, 2017

 • Hon Rtrd Brigade General Emanuel Maganga Regional Commissioner of Kigoma
 • Hon Rtrd Major General Salum Kijuu Regional Commissioner of Kagera
 • Honorable Aggrey Mwanri Regional Commissioner of Tabora
 • Honorable Members of Parliament from Kigoma,
 • Distinguished Permanent Secretaries,
 • Your Excellencies Ambassadors and High Commissioners,
 • The UNHCR Country Representative,
 • Distinguished Representatives from the United Nations
 • System, the World Bank, African Development Bank,
 • Invited Heads of International and Local Organizations,
 • Implementing Partners,
 • Ladies and Gentlemen,

Good morning
Allow me at the outset, on behalf of the United Republic of Tanzania and on my own behalf to express my deepest sense of appreciation to all of you, for availing yourself the opportunity to be here today, to bear witness to the official launching of the comprehensive...

OPENING REMARKS OF THE DEPUTY PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AMBASSADOR HASSAN YAHYA SIMBA, TO THE LAUNCHING CEREMONY OF CRRF IN TANZANIA AT JULIUS NYERERE INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE DAR ES SALAAM ON 02ND JUNE 2017.

Friday, June 2, 2017

OPENING REMARKS OF THE DEPUTY PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AMBASSADOR HASSAN YAHYA SIMBA, TO THE LAUNCHING CEREMONY OF CRRF IN TANZANIA AT JULIUS NYERERE INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE DAR ES SALAAM ON 02ND JUNE 2017.
 
Honorable Eng. Hamad Masauni (MP), Deputy Minister for Home Affairs,
Regional Commissioner for Kigoma, Hon. Ret. Major General Emmanuel Maganga,
Regional Commissioner for Kagera, Hon. Ret. Brigadier General Salum Kijuu,
Regional Commissioner for Tabora, Hon. Agrey Mwanri,
Regional Administrative Secretary for Katavi region, Hon. Commissioner. Paul Chagonja,
Permanent Secretaries and Deputy Permanent Secretaries present in this meeting,
Excellencies Ambassadors and High Commissioners present in this meeting,
Your Excellence the United Nations Resident Coordinator,
Excellencies Head of Missions and Heads of UN Agencies present in this meeting,
Honorable Representatives and heads of International and National NGOs, Civil Societies, the Private Sector, and the Academia present in this meeting,
Heads of Departments and Senior Government Officials present here today,
Distinguished guests, Ladies and Gentlemen,
 
On behalf of the Ministry of Home Affairs, I sincerely wish to welcome you all to this very important event, which will mark the Official Launching of the United Nations “Comprehensive Refugee Response Framework” The CRRF!
I...

PROGRESS REPORT ON CRRF ROLL-PUT IN TANZANIA

Friday, June 2, 2017

Honorable Deputy Minister,
Honorable Regional Commissioners,
Members of Parliament,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
 
          As most of you may be aware, following the New York Declaration and its subsequent CRRF component, countries selected to take part in the pilot project, were required to establish a Comprehensive Refugee Response Framework National Secretariat that eventually will be charged with responsibility and functions that will be outlined shortly.  As we meet here today for the launching, the National Secretariat of CRRF is already in place.
 
          The roll-out of the CRRF will be led by the Government, facilitated by UNHCR and a wide range of humanitarian and development actors in line with the whole of society approach outlined in the New York Declaration.  The Comprehensive Refugee Response Framework will build on existing/planned mechanisms and initiatives, while identifying and addressing gaps currently uncovered.  The work carried out by the Solutions Alliance National Group since 2016, particularly in supporting the Government in the local integration of New Tanzanians, will feed into the CRRF as an integral part, as will the United Nations Joint Programme for Kigoma Regional which fosters an inclusive approach to host and refugee community support.
 
Excellencies, ladies and...

TALKING NOTE BY SEPERATUS FELLA, SECRETARY ANT-TRAFFICKING IN PERSONS SECRETARIET, THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS TANZANIA, ON THE TRAINING OF THE NATIONAL STAKEHOLDERS ON TRAFFICKING IN PERSONS , COLASIUM HOTEL, DAR ES SALAAM 15TH MAY, 2017

Monday, May 15, 2017

TALKING NOTE BY SEPERATUS FELLA, SECRETARY ANT-TRAFFICKING IN PERSONS SECRETARIET, THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS TANZANIA, ON THE TRAINING  OF THE NATIONAL STAKEHOLDERS ON TRAFFICKING IN PERSONS , COLASIUM HOTEL, DAR ES SALAAM 15TH MAY, 2017
 
HOUNAROUBLE CHAIRMAN ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS – MR. MAGERE
THE DELEGATION FROM SADC SECRETARIAT
DISTINGUISHED PARTICIPANTS
LADIES AND GENTLEMEN
It gives me a great pleasure to welcome all of you this morning to the training of the National Stakeholders on Trafficking in Persons.
I wish to extend a warm welcome to our fellow delegates from SADC Secretariat. I do hope you will take time to enjoy fascinating Tanzania, with its tropical setting, friendly people and multicultural cuisine.
On behalf of the Government of the United Republic of Tanzania, I would like sincerely to thank the sponsors of this training SADC Secretariat for funding this five (5) days program.
This program has been designed to train 30 participants, the stakeholders who have been fighting and combating against TIP, including Law enforcers, some of ATC members, government officials and some members from NGO’s,

 • The essence of this training is to build the capacity of participants in preventing and combating trafficking in persons in their work environment and society as a whole.

Participants to this...

MASWALI YA WABUNGE WA BUNGE LA 11 LA BAJETI YALIYOJIBIWA NA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI

Friday, May 12, 2017

 
SWALI NA.129
UJAMBAZI NA UNYANG’ANYI WA KUTUMIA SILAHA KATIKA MJI WA BUNDA
MHESHIMIWA ESTER AMOS BULAYA (BUNDA MJINI) Atauliza:-
Kumekuwa na matukio ya mara kwa mara ya ujambazi na unyang’anyi wa kutumia silaha ndani ya Mji wa Bunda na wahanga wa matukio hayo ni wafanya biashara wadogo wadogo.
Je, ni hatua zipi za kiusalama zimechukuliwa ili kukabiliana na wimbi la ujambazi na unyang’anyi katika Mji wa Bunda.
WAZIRI MAMBO YA NDANI YA NCHI Atajibu:-
Mheshimiwa Spika, Kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la MHESHIMIWA ESTER AMOS BULAYA, MBUNGE WA BUNDA MJINI kama ifuatavyo:-
Mheshimiwa Spika, Serikali inatambua kuwa hivi karibuni kulikuwa na wimbi la uhalifu kwa Mkoa wa Mara na Mikoa mingineyo. Jeshi la Polisi limeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali  ya kubaini, kuzuia na kukabiliana na uhalifu, kadri uchambuzi wa uhalifu unavyo onesha mwenendo na mwelekeo wa uhalifu nchini ukitumika kama zana ya kutabiri uhalifu wa baadaye. Jeshi la Polisi limeendelea kuwajengea uwezo Maafisa, Wakaguzi na Askari kwa kuyatambua na kuyaundia mikakati ya utekelezaji mambo yafuatayo:-
 

 1. Kutabiri mwelekeo wa uhalifu kwa kutumia takwimu za uhalifu, kumbukumbu za uhalifu pamoja na mabadiliko ya uhalifu ili kuweza kutambua maeneo korofi, wahalifu wanaohusika, mahali walipo na...

HOTUBA YA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2017/18

Tuesday, May 9, 2017

HOTUBA YA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2017/18
 

 1. UTANGULIZI

 

 1. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu, baada ya kuzingatia taarifa iliyowasilishwa hapa Bungeni na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama, sasa lipokee na kujadili Taarifa ya Utekelezaji ya Mwaka 2016/17 na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa Mwaka 2017/18.

 

 1. Mheshimiwa Spika, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kuwasilisha Hotuba hii kwa mara ya kwanza nikiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi.

 

 1. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Dkt. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuniteua kuwa Waziri katika Wizara hii nyeti inayosimamia usalama wa nchi. Naahidi kuwa nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kuwa hali ya usalama nchini inaendelea kuimarika ili kuwezesha utekelezaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii.

 

 1. Mheshimiwa Spika, nakushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Job Y. Ndungai (Mb.) pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika Dkt....

HOTUBA YA MHE. MWIGULU NCHEMBA (MB), WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI KATIKA KUFUNGUA KIKAO CHA BARAZA LA WAFANYAKAZI CHA KUJADILI BAJETI YA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI KWA MWAKA 2017/2018

Friday, May 5, 2017

HOTUBA YA MHE. MWIGULU NCHEMBA (MB), WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI KATIKA KUFUNGUA KIKAO CHA BARAZA LA WAFANYAKAZI CHA  KUJADILI BAJETI YA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI KWA MWAKA 2017/2018

 • Balozi Hassan Simba Yahya, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi,
 • Makamishna Jenerali,
 • Makamishna,
 • Wakurugenzi wa Idara na Vitengo,
 • Katibu wa Baraza,
 • Viongozi wa TUGHE Taifa na Mkoa,
 • Wawakilishi wa Wafanyakazi,
 • Wawakilishi kutoka matawi yote ya TUGHE,
 • Wageni waalikwa,
 • Mabibi na Mabwana.

Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kwa kutukutanisha hapa kwa mara ya kwanza tangu niteuliwe na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuiongoza Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Hii inanipa sababu ya kuwashukuru sana waandaaji wa Kikao hiki na washiriki wote kwa ushiriki wenu, katika kikao hiki cha siku moja. Baraza hili ni hitajio muhimu la kisheria kwa utaratibu tuliojiwekea wa kuwashirikisha wafanyakazi katika kupanga mapato na matumizi na mipango ya maendeleo ya sekta hii ambayo Taifa limetupa jukumu la kusimamia.
Ndugu wajumbe,
...

Pages

Subscribe to
Back to Top