News

TALKING NOTE BY SEPERATUS FELLA, SECRETARY ANT-TRAFFICKING IN PERSONS SECRETARIET, THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS TANZANIA, ON THE TRAINING OF THE NATIONAL STAKEHOLDERS ON TRAFFICKING IN PERSONS , COLASIUM HOTEL, DAR ES SALAAM 15TH MAY, 2017

Monday, May 15, 2017

TALKING NOTE BY SEPERATUS FELLA, SECRETARY ANT-TRAFFICKING IN PERSONS SECRETARIET, THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS TANZANIA, ON THE TRAINING  OF THE NATIONAL STAKEHOLDERS ON TRAFFICKING IN PERSONS , COLASIUM HOTEL, DAR ES SALAAM 15TH MAY, 2017
 
HOUNAROUBLE CHAIRMAN ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS – MR. MAGERE
THE DELEGATION FROM SADC SECRETARIAT
DISTINGUISHED PARTICIPANTS
LADIES AND GENTLEMEN
It gives me a great pleasure to welcome all of you this morning to the training of the National Stakeholders on Trafficking in Persons.
I wish to extend a warm welcome to our fellow delegates from SADC Secretariat. I do hope you will take time to enjoy fascinating Tanzania, with its tropical setting, friendly people and multicultural cuisine.
On behalf of the Government of the United Republic of Tanzania, I would like sincerely to thank the sponsors of this training SADC Secretariat for funding this five (5) days program.
This program has been designed to train 30 participants, the stakeholders who have been fighting and combating against TIP, including Law enforcers, some of ATC members, government officials and some members from NGO’s,

 • The essence of this training is to build the capacity of participants in preventing and combating trafficking in persons in their work environment and society as a whole.

Participants to this...

MASWALI YA WABUNGE WA BUNGE LA 11 LA BAJETI YALIYOJIBIWA NA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI

Friday, May 12, 2017

 
SWALI NA.129
UJAMBAZI NA UNYANG’ANYI WA KUTUMIA SILAHA KATIKA MJI WA BUNDA
MHESHIMIWA ESTER AMOS BULAYA (BUNDA MJINI) Atauliza:-
Kumekuwa na matukio ya mara kwa mara ya ujambazi na unyang’anyi wa kutumia silaha ndani ya Mji wa Bunda na wahanga wa matukio hayo ni wafanya biashara wadogo wadogo.
Je, ni hatua zipi za kiusalama zimechukuliwa ili kukabiliana na wimbi la ujambazi na unyang’anyi katika Mji wa Bunda.
WAZIRI MAMBO YA NDANI YA NCHI Atajibu:-
Mheshimiwa Spika, Kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la MHESHIMIWA ESTER AMOS BULAYA, MBUNGE WA BUNDA MJINI kama ifuatavyo:-
Mheshimiwa Spika, Serikali inatambua kuwa hivi karibuni kulikuwa na wimbi la uhalifu kwa Mkoa wa Mara na Mikoa mingineyo. Jeshi la Polisi limeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali  ya kubaini, kuzuia na kukabiliana na uhalifu, kadri uchambuzi wa uhalifu unavyo onesha mwenendo na mwelekeo wa uhalifu nchini ukitumika kama zana ya kutabiri uhalifu wa baadaye. Jeshi la Polisi limeendelea kuwajengea uwezo Maafisa, Wakaguzi na Askari kwa kuyatambua na kuyaundia mikakati ya utekelezaji mambo yafuatayo:-
 

 1. Kutabiri mwelekeo wa uhalifu kwa kutumia takwimu za uhalifu, kumbukumbu za uhalifu pamoja na mabadiliko ya uhalifu ili kuweza kutambua maeneo korofi, wahalifu wanaohusika, mahali...

HOTUBA YA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2017/18

Tuesday, May 9, 2017

HOTUBA YA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2017/18
 

 1. UTANGULIZI

 

 1. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu, baada ya kuzingatia taarifa iliyowasilishwa hapa Bungeni na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama, sasa lipokee na kujadili Taarifa ya Utekelezaji ya Mwaka 2016/17 na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa Mwaka 2017/18.

 

 1. Mheshimiwa Spika, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kuwasilisha Hotuba hii kwa mara ya kwanza nikiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi.

 

 1. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Dkt. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuniteua kuwa Waziri katika Wizara hii nyeti inayosimamia usalama wa nchi. Naahidi kuwa nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kuwa hali ya usalama nchini inaendelea kuimarika ili kuwezesha utekelezaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii.

 

 1. Mheshimiwa Spika, nakushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Job Y. Ndungai (Mb.) pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika...

HOTUBA YA MHE. MWIGULU NCHEMBA (MB), WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI KATIKA KUFUNGUA KIKAO CHA BARAZA LA WAFANYAKAZI CHA KUJADILI BAJETI YA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI KWA MWAKA 2017/2018

Friday, May 5, 2017

HOTUBA YA MHE. MWIGULU NCHEMBA (MB), WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI KATIKA KUFUNGUA KIKAO CHA BARAZA LA WAFANYAKAZI CHA  KUJADILI BAJETI YA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI KWA MWAKA 2017/2018

 • Balozi Hassan Simba Yahya, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi,
 • Makamishna Jenerali,
 • Makamishna,
 • Wakurugenzi wa Idara na Vitengo,
 • Katibu wa Baraza,
 • Viongozi wa TUGHE Taifa na Mkoa,
 • Wawakilishi wa Wafanyakazi,
 • Wawakilishi kutoka matawi yote ya TUGHE,
 • Wageni waalikwa,
 • Mabibi na Mabwana.

Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kwa kutukutanisha hapa kwa mara ya kwanza tangu niteuliwe na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuiongoza Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Hii inanipa sababu ya kuwashukuru sana waandaaji wa Kikao hiki na washiriki wote kwa ushiriki wenu, katika kikao hiki cha siku moja. Baraza hili ni hitajio muhimu la kisheria kwa utaratibu tuliojiwekea wa kuwashirikisha wafanyakazi katika kupanga mapato na matumizi na mipango ya maendeleo ya sekta hii ambayo Taifa limetupa jukumu la kusimamia.
Ndugu wajumbe,
...

HOTUBA YA MGENI RASMI, WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU, MB. WAKATI WA UFUNGUZI WA MKUTANO WA MWAKA WA MAAFISA WAANDAMIZI WA JESHI LA MAGEREZA BWALO KUU LA MAAFISA MAGEREZA - UKONGA, D’SALAAM, TAREHE 17 MACHI, 2017

Friday, March 17, 2017

HOTUBA YA MGENI RASMI, WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI
MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU, MB. WAKATI WA UFUNGUZI WA MKUTANO WA MWAKA WA MAAFISA WAANDAMIZI WA JESHI
LA MAGEREZA BWALO KUU LA MAAFISA MAGEREZA - UKONGA, D’SALAAM, TAREHE 17 MACHI, 2017
 

 • Kamishna Jenerali wa Magereza Dkt. Juma A. Malewa,
 • Kamishna wa Fedha na Utawala,
 • Maafisa Waandamizi kutoka Makao Makuu ya Magereza,
 • Wakuu wa Magereza wa Mikoa Tanzania Bara,
 • Wakuu wa Vyuo vya Magereza,
 • Mkuu wa Kikosi Maalum,
 •  Mkuu wa Bwawani Sekondari,
 • Viongozi mbalimbali mliopo,
 • Wageni Waalikwa,
 • Waandishi wa Habari,
 • Mabibi na Mabwana.

 
Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku hii ya leo tukiwa na afya njema. Nashukuru pia kwa kupata fursa ya kuwa Mgeni Rasmi katika hafla hii ya ufunguzi wa Mkutano wa Maafisa Waandamizi wa Jeshi la Magereza Tanzania Bara.
 
Ndugu Kamishna Jenerali,
Kwa kuwa huu ni mkutano wangu wa kwanza wa aina hii kwa uongozi mpya wa Jeshi, nitumie...

AWAMU YA KWANZA YA WATUMISHI WA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI WAHAMIA DODOMA MAKAO MAKUU YA NCHI TAREHE 27 FEBRUARI, 2017

Wednesday, March 1, 2017

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI
 
TAARIFA KWA UMMA
AWAMU YA KWANZA YA WATUMISHI WA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI WAHAMIA DODOMA MAKAO MAKUU YA NCHI TAREHE 27 FEBRUARI, 2017
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inapenda kuwafahamisha Umma kuwa, Awamu ya Kwanza ya Watumishi wa Wizara wamehamia Makao Makuu ya Nchi, Dodoma tarehe 27 Februari 2017.
Awamu ya kwanza inajumuisha Watendaji Wakuu wa Wizara akiwemo Waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Naibu Waziri, Katibu Mkuu pamoja na Naibu Katibu Mkuu.
Wamo pia baadhi ya Wakurugenzi, Wakuu wa Idara na Vitengo pamoja na wasaidizi wao.
 Aidha, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi pia inawajulisha kuwa kwa sasa Ofisi zetu zitakuwa katika majengo ya Asha Rose Migiro Foundation katika Chuo Kikuu cha Dodoma na Anuani mpya itakayotumiwa mkoani Dodoma ni:
Katibu Mkuu,
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi,
S.L.P 2916,
DODOMA
Simu: +255 262323189/262320186
             Barua pepe:ps@moha.go.tz
          Website: www.moha.go.tz
 
Imetolewa na:
Christina R. Mwangosi
Kaimu Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano ya Serikali 
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi
28/2/2017

MSAMAHA WA RAIS KWA WAFUNGWA KATIKA KUADHIMISHA MIAKA 55 YA UHURU WA TANZANIA BARA, TAREHE 9 DESEMBA, 2016

Friday, January 6, 2017

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI
 
 
MSAMAHA WA RAIS KWA WAFUNGWA KATIKA
KUADHIMISHA MIAKA 55 YA UHURU WA
TANZANIA BARA, TAREHE 9 DESEMBA, 2016
 
Katika kuadhimisha miaka 55 ya Uhuru wa Tanzania Bara tarehe 9 Desemba, 2016 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumia madaraka aliyopewa chini ya Ibara ya 45(1)(d) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa msamaha kwa wafungwa wafuatao:-
 

 1. Wafungwa wote wamepunguziwa moja ya sita (1/6) ya vifungo vyao zaidi ya punguzo la kawaida linalotolewa chini ya kifungu 49(1) cha Sheria ya Magereza Sura ya 58 isipokuwa wafungwa walioorodheshwa katika Ibara ya 2 (i-xx).

 

 1. Wafungwa wagonjwa wenye magonjwa kama UKIMWI, KIFUA KIKUU (TB) na SARATANI (CANCER) ambao wako kwenye “terminal stage”. Wafungwa ambao wamethibitishwa na Jopo la Waganga chini ya Uenyekiti wa Mganga Mkuu wa Mkoa/Mganga Mkuu wa Wilaya.

 

 1. Wafungwa wazee wenye umri wa miaka sabini (70) au zaidi ambao umri huo umethibitishwa na Jopo la Waganga chini ya Uenyekiti wa Mganga Mkuu wa Mkoa/Mganga Mkuu wa Wilaya.

 

 1. Wafungwa wa kike walioingia na mimba gerezani, pamoja na wale walioingia na watoto wanaonyonya na wasionyonya.
...

Hotuba ya Mgeni Rasmi

Friday, February 19, 2016

HOTUBA YA MGENI RASMI, WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. CHARLES M. KITWANGA, MB AKIFUNGUA KIKAO CHA KAZI CHA  MAAFISA WAANDAMIZI WA JESHI LA POLISI UKUMBI WA JULIUS NYERERE INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE, DAR ES SALAAM  TAREHE 18 – 19 FEBRUARI 2016

 • Inspekta Jenerali wa Polisi, Ndugu Ernest Jumbe MANGU,
 • Naibu Inspekta Jenerali wa Polisi, Abdurahman KANIKI,
 • Makamishna wa Polisi,
 • Naibu Makamishna wa Polisi,
 • Wajumbe wa Mkutano,
 • Waandishi wa Habari,
 • Wageni waalikwa,
 • Mabibi na Mabwana.

 
Habari za asubuhi!
Heri ya Mwaka Mpya!
Napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo hii. Pili, natumia nafasi hii kumshukuru Inspekta Jenerali wa Polisi ndugu Ernest Mangu kwa kunipa heshima hii ya kuwa Mgeni Rasmi katika Kikao hiki muhimu. Kupitia hafla hii ninapata fursa ya kuzungumza na na viongozi wote waandamizi wa Jeshi la Polisi na makamanda wa mikoa na vikosi ambao ni wasimamizi wakuu wa kazi za Polisi. Ninawapongeza sana kwa utaratibu huu...

Meja Jenerali Rwegasira ataka Polisi wenye tabia ya kuwabambikizia kesi wananchi wachukulie hatua kali

Wednesday, January 27, 2016

KATIBU Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Meja Jenerali Projest Rwegasira amewataka viongozi wakuu wa Jeshi la Polisi nchini kuhakikisha wanawachukulia hatua kali askari polisi wenye tabia ya kuwabambikizia kesi wananchi.
Meja Jenerali Rwegasira alisema Jeshi hilo lina sifa nzuri nje ya nchi pamoja na hapa nchini lakini kuna baadhi ya askari wasiowaadilifu wanawaonea wananchi mitaani wasiokuwa na hatia kwa kuwabambikizia kesi ambapo wanalitia doa jeshi hilo.
“Jeshi letu lina sifa nzuri, niliwahi kwenda nchini Kenya nikaambiwa Jeshi la Polisi Tanzania lina maadili kwani hata likimkamata mhalifu linafuata sheria na utaratibu na sio kutumia nguvu kubwa kama yalivyo majeshi mengine,” alisema Rwegazira.
Rwegasira aliongeza kuwa, amefurahishwa sana na utendaji kazi wa jeshi hilo na kutaka kuongeza umakini zaidi ili kuliletea sifa zaidi jsehi hilo na yeye yupo karibu nao katika kuliendeleza jeshi hilo ili liweze kufanya kazi kwa weledi.
Alisema kuwa ni askari wachache mno wenye tabia hiyo ya kuwabambikizia kesi wananchi na kutofuata sheria za jeshi, hivyo kazi ya kupambana na askari hao inawezekana endapo viongozi wa jeshi wakiamua kulifanyia kazi.
“Utendaji kazi wenu ni mzuri, nawapongeza sana hasa mlivyosimamia uchaguzi mkuu vizuri kwani wananchi wengi walikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wao katika kipindi cha uchaguzi, lakini mlisimama imara kuhakikisha uchaguzi unamalizika salama,” alisema Rwegasira.
Hata hivyo, Naibu Katibu Mkuu wa...

Pages

Subscribe to
Back to Top