News

SPEECH BY THE DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS, HON. ENG. HAMAD MASAUNI (MP) TO MARK THE OFFICIAL LAUNCHING OF THE COMPREHENSIVE REFUGEE RESPONSE FRAMEWORK (CRRF) IN TANZANIA

Friday, June 2, 2017

SPEECH BY THE DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS, HON. ENG. HAMAD MASAUNI (MP) TO MARK THE OFFICIAL LAUNCHING OF THE COMPREHENSIVE REFUGEE RESPONSE FRAMEWORK (CRRF) IN TANZANIA
 
JULIUS NYERERE INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE 02ND JUNE, 2017

 • Hon Rtrd Brigade General Emanuel Maganga Regional Commissioner of Kigoma
 • Hon Rtrd Major General Salum Kijuu Regional Commissioner of Kagera
 • Honorable Aggrey Mwanri Regional Commissioner of Tabora
 • Honorable Members of Parliament from Kigoma,
 • Distinguished Permanent Secretaries,
 • Your Excellencies Ambassadors and High Commissioners,
 • The UNHCR Country Representative,
 • Distinguished Representatives from the United Nations
 • System, the World Bank, African Development Bank,
 • Invited Heads of International and Local Organizations,
 • Implementing Partners,
 • Ladies and Gentlemen,

Good morning
Allow me at the outset, on behalf of the United Republic of Tanzania and on my own behalf to express my deepest sense of appreciation to all of you, for availing yourself the opportunity to be here today, to bear witness to the official launching of the comprehensive...

OPENING REMARKS OF THE DEPUTY PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AMBASSADOR HASSAN YAHYA SIMBA, TO THE LAUNCHING CEREMONY OF CRRF IN TANZANIA AT JULIUS NYERERE INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE DAR ES SALAAM ON 02ND JUNE 2017.

Friday, June 2, 2017

OPENING REMARKS OF THE DEPUTY PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AMBASSADOR HASSAN YAHYA SIMBA, TO THE LAUNCHING CEREMONY OF CRRF IN TANZANIA AT JULIUS NYERERE INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE DAR ES SALAAM ON 02ND JUNE 2017.
 
Honorable Eng. Hamad Masauni (MP), Deputy Minister for Home Affairs,
Regional Commissioner for Kigoma, Hon. Ret. Major General Emmanuel Maganga,
Regional Commissioner for Kagera, Hon. Ret. Brigadier General Salum Kijuu,
Regional Commissioner for Tabora, Hon. Agrey Mwanri,
Regional Administrative Secretary for Katavi region, Hon. Commissioner. Paul Chagonja,
Permanent Secretaries and Deputy Permanent Secretaries present in this meeting,
Excellencies Ambassadors and High Commissioners present in this meeting,
Your Excellence the United Nations Resident Coordinator,
Excellencies Head of Missions and Heads of UN Agencies present in this meeting,
Honorable Representatives and heads of International and National NGOs, Civil Societies, the Private Sector, and the Academia present in this meeting,
Heads of Departments and Senior Government Officials present here today,
Distinguished guests, Ladies and Gentlemen,
 
On behalf of the Ministry of Home Affairs, I sincerely wish to welcome you all to this very important event, which will mark the Official Launching of the United Nations “Comprehensive Refugee Response Framework” The CRRF!
I...

TALKING NOTE BY SEPERATUS FELLA, SECRETARY ANT-TRAFFICKING IN PERSONS SECRETARIET, THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS TANZANIA, ON THE TRAINING OF THE NATIONAL STAKEHOLDERS ON TRAFFICKING IN PERSONS , COLASIUM HOTEL, DAR ES SALAAM 15TH MAY, 2017

Monday, May 15, 2017

TALKING NOTE BY SEPERATUS FELLA, SECRETARY ANT-TRAFFICKING IN PERSONS SECRETARIET, THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS TANZANIA, ON THE TRAINING  OF THE NATIONAL STAKEHOLDERS ON TRAFFICKING IN PERSONS , COLASIUM HOTEL, DAR ES SALAAM 15TH MAY, 2017
 
HOUNAROUBLE CHAIRMAN ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS – MR. MAGERE
THE DELEGATION FROM SADC SECRETARIAT
DISTINGUISHED PARTICIPANTS
LADIES AND GENTLEMEN
It gives me a great pleasure to welcome all of you this morning to the training of the National Stakeholders on Trafficking in Persons.
I wish to extend a warm welcome to our fellow delegates from SADC Secretariat. I do hope you will take time to enjoy fascinating Tanzania, with its tropical setting, friendly people and multicultural cuisine.
On behalf of the Government of the United Republic of Tanzania, I would like sincerely to thank the sponsors of this training SADC Secretariat for funding this five (5) days program.
This program has been designed to train 30 participants, the stakeholders who have been fighting and combating against TIP, including Law enforcers, some of ATC members, government officials and some members from NGO’s,

 • The essence of this training is to build the capacity of participants in preventing and combating trafficking in persons in their work environment and society as a whole.

Participants to this...

MASWALI YA WABUNGE WA BUNGE LA 11 LA BAJETI YALIYOJIBIWA NA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI

Friday, May 12, 2017

 
SWALI NA.129
UJAMBAZI NA UNYANG’ANYI WA KUTUMIA SILAHA KATIKA MJI WA BUNDA
MHESHIMIWA ESTER AMOS BULAYA (BUNDA MJINI) Atauliza:-
Kumekuwa na matukio ya mara kwa mara ya ujambazi na unyang’anyi wa kutumia silaha ndani ya Mji wa Bunda na wahanga wa matukio hayo ni wafanya biashara wadogo wadogo.
Je, ni hatua zipi za kiusalama zimechukuliwa ili kukabiliana na wimbi la ujambazi na unyang’anyi katika Mji wa Bunda.
WAZIRI MAMBO YA NDANI YA NCHI Atajibu:-
Mheshimiwa Spika, Kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la MHESHIMIWA ESTER AMOS BULAYA, MBUNGE WA BUNDA MJINI kama ifuatavyo:-
Mheshimiwa Spika, Serikali inatambua kuwa hivi karibuni kulikuwa na wimbi la uhalifu kwa Mkoa wa Mara na Mikoa mingineyo. Jeshi la Polisi limeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali  ya kubaini, kuzuia na kukabiliana na uhalifu, kadri uchambuzi wa uhalifu unavyo onesha mwenendo na mwelekeo wa uhalifu nchini ukitumika kama zana ya kutabiri uhalifu wa baadaye. Jeshi la Polisi limeendelea kuwajengea uwezo Maafisa, Wakaguzi na Askari kwa kuyatambua na kuyaundia mikakati ya utekelezaji mambo yafuatayo:-
 

 1. Kutabiri mwelekeo wa uhalifu kwa kutumia takwimu za uhalifu, kumbukumbu za uhalifu pamoja na mabadiliko ya uhalifu ili kuweza kutambua maeneo korofi, wahalifu wanaohusika, mahali walipo na...

HOTUBA YA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2017/18

Tuesday, May 9, 2017

HOTUBA YA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2017/18
 

 1. UTANGULIZI

 

 1. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu, baada ya kuzingatia taarifa iliyowasilishwa hapa Bungeni na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama, sasa lipokee na kujadili Taarifa ya Utekelezaji ya Mwaka 2016/17 na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa Mwaka 2017/18.

 

 1. Mheshimiwa Spika, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kuwasilisha Hotuba hii kwa mara ya kwanza nikiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi.

 

 1. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Dkt. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuniteua kuwa Waziri katika Wizara hii nyeti inayosimamia usalama wa nchi. Naahidi kuwa nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kuwa hali ya usalama nchini inaendelea kuimarika ili kuwezesha utekelezaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii.

 

 1. Mheshimiwa Spika, nakushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Job Y. Ndungai (Mb.) pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika Dkt....

HOTUBA YA MHE. MWIGULU NCHEMBA (MB), WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI KATIKA KUFUNGUA KIKAO CHA BARAZA LA WAFANYAKAZI CHA KUJADILI BAJETI YA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI KWA MWAKA 2017/2018

Friday, May 5, 2017

HOTUBA YA MHE. MWIGULU NCHEMBA (MB), WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI KATIKA KUFUNGUA KIKAO CHA BARAZA LA WAFANYAKAZI CHA  KUJADILI BAJETI YA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI KWA MWAKA 2017/2018

 • Balozi Hassan Simba Yahya, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi,
 • Makamishna Jenerali,
 • Makamishna,
 • Wakurugenzi wa Idara na Vitengo,
 • Katibu wa Baraza,
 • Viongozi wa TUGHE Taifa na Mkoa,
 • Wawakilishi wa Wafanyakazi,
 • Wawakilishi kutoka matawi yote ya TUGHE,
 • Wageni waalikwa,
 • Mabibi na Mabwana.

Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kwa kutukutanisha hapa kwa mara ya kwanza tangu niteuliwe na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuiongoza Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Hii inanipa sababu ya kuwashukuru sana waandaaji wa Kikao hiki na washiriki wote kwa ushiriki wenu, katika kikao hiki cha siku moja. Baraza hili ni hitajio muhimu la kisheria kwa utaratibu tuliojiwekea wa kuwashirikisha wafanyakazi katika kupanga mapato na matumizi na mipango ya maendeleo ya sekta hii ambayo Taifa limetupa jukumu la kusimamia.
Ndugu wajumbe,
...

HOTUBA YA MGENI RASMI, WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU, MB. WAKATI WA UFUNGUZI WA MKUTANO WA MWAKA WA MAAFISA WAANDAMIZI WA JESHI LA MAGEREZA BWALO KUU LA MAAFISA MAGEREZA - UKONGA, D’SALAAM, TAREHE 17 MACHI, 2017

Friday, March 17, 2017

HOTUBA YA MGENI RASMI, WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI
MHE. MWIGULU LAMECK NCHEMBA MADELU, MB. WAKATI WA UFUNGUZI WA MKUTANO WA MWAKA WA MAAFISA WAANDAMIZI WA JESHI
LA MAGEREZA BWALO KUU LA MAAFISA MAGEREZA - UKONGA, D’SALAAM, TAREHE 17 MACHI, 2017
 

 • Kamishna Jenerali wa Magereza Dkt. Juma A. Malewa,
 • Kamishna wa Fedha na Utawala,
 • Maafisa Waandamizi kutoka Makao Makuu ya Magereza,
 • Wakuu wa Magereza wa Mikoa Tanzania Bara,
 • Wakuu wa Vyuo vya Magereza,
 • Mkuu wa Kikosi Maalum,
 •  Mkuu wa Bwawani Sekondari,
 • Viongozi mbalimbali mliopo,
 • Wageni Waalikwa,
 • Waandishi wa Habari,
 • Mabibi na Mabwana.

 
Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku hii ya leo tukiwa na afya njema. Nashukuru pia kwa kupata fursa ya kuwa Mgeni Rasmi katika hafla hii ya ufunguzi wa Mkutano wa Maafisa Waandamizi wa Jeshi la Magereza Tanzania Bara.
 
Ndugu Kamishna Jenerali,
Kwa kuwa huu ni mkutano wangu wa kwanza wa aina hii kwa uongozi mpya wa Jeshi, nitumie fursa...

AWAMU YA KWANZA YA WATUMISHI WA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI WAHAMIA DODOMA MAKAO MAKUU YA NCHI TAREHE 27 FEBRUARI, 2017

Wednesday, March 1, 2017

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI
 
TAARIFA KWA UMMA
AWAMU YA KWANZA YA WATUMISHI WA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI WAHAMIA DODOMA MAKAO MAKUU YA NCHI TAREHE 27 FEBRUARI, 2017
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inapenda kuwafahamisha Umma kuwa, Awamu ya Kwanza ya Watumishi wa Wizara wamehamia Makao Makuu ya Nchi, Dodoma tarehe 27 Februari 2017.
Awamu ya kwanza inajumuisha Watendaji Wakuu wa Wizara akiwemo Waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Naibu Waziri, Katibu Mkuu pamoja na Naibu Katibu Mkuu.
Wamo pia baadhi ya Wakurugenzi, Wakuu wa Idara na Vitengo pamoja na wasaidizi wao.
 Aidha, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi pia inawajulisha kuwa kwa sasa Ofisi zetu zitakuwa katika majengo ya Asha Rose Migiro Foundation katika Chuo Kikuu cha Dodoma na Anuani mpya itakayotumiwa mkoani Dodoma ni:
Katibu Mkuu,
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi,
S.L.P 2916,
DODOMA
Simu: +255 262323189/262320186
             Barua pepe:ps@moha.go.tz
          Website: www.moha.go.tz
 
Imetolewa na:
Christina R. Mwangosi
Kaimu Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano ya Serikali 
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi
28/2/2017

MSAMAHA WA RAIS KWA WAFUNGWA KATIKA KUADHIMISHA MIAKA 55 YA UHURU WA TANZANIA BARA, TAREHE 9 DESEMBA, 2016

Friday, January 6, 2017

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI
 
 
MSAMAHA WA RAIS KWA WAFUNGWA KATIKA
KUADHIMISHA MIAKA 55 YA UHURU WA
TANZANIA BARA, TAREHE 9 DESEMBA, 2016
 
Katika kuadhimisha miaka 55 ya Uhuru wa Tanzania Bara tarehe 9 Desemba, 2016 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumia madaraka aliyopewa chini ya Ibara ya 45(1)(d) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa msamaha kwa wafungwa wafuatao:-
 

 1. Wafungwa wote wamepunguziwa moja ya sita (1/6) ya vifungo vyao zaidi ya punguzo la kawaida linalotolewa chini ya kifungu 49(1) cha Sheria ya Magereza Sura ya 58 isipokuwa wafungwa walioorodheshwa katika Ibara ya 2 (i-xx).

 

 1. Wafungwa wagonjwa wenye magonjwa kama UKIMWI, KIFUA KIKUU (TB) na SARATANI (CANCER) ambao wako kwenye “terminal stage”. Wafungwa ambao wamethibitishwa na Jopo la Waganga chini ya Uenyekiti wa Mganga Mkuu wa Mkoa/Mganga Mkuu wa Wilaya.

 

 1. Wafungwa wazee wenye umri wa miaka sabini (70) au zaidi ambao umri huo umethibitishwa na Jopo la Waganga chini ya Uenyekiti wa Mganga Mkuu wa Mkoa/Mganga Mkuu wa Wilaya.

 

 1. Wafungwa wa kike walioingia na mimba gerezani, pamoja na wale walioingia na watoto wanaonyonya na wasionyonya.

 

...

Pages

Subscribe to
Back to Top