Kutoa huduma kwa wakimbizi waliopo nchini

Jukumu la Idara ya Wakimbizi ni kusimamia masuala ya wakimbizi kufuatana na Sheria ya Wakimbizi ya mwaka 1998 na Sera ya Taifa ya Wakimbizi ya mwaka 2003.
Sehemu za Idara ya Wakimbizi ni:

  1. Sehemu ya Operesheni na Usalama;
  2. Sehemu ya Sheria na Ulinzi; na
  3. Sehemu ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimaliwatu.

Idara hii inangozwa na Mkurugenzi akisaidiwa na Wakurugenzi Wasaidizi.

Back to Top