Idara

Kufuatana na Muundo uliopitishwa mwaka 2013,Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inaundwa na Idara, na Vitengo vifuatavyo:

 1. Idara ya Jeshi la Polisi (Jeshi la Polisi);
 2. Idara ya Huduma za Magereza (Jeshi la Magereza);
 3. Idara ya Huduma za Uhamiaji (Idara ya Uhamiaji);
 4. Idara ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji (Jeshi la Zimamoto na Uokoaji);
 5. Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa (NIDA);
 6. Idara ya Probesheni na Huduma za Jamii;
 7. Idara ya Kushughulikia Malalamiko;
 8. Idara ya Huduma za Sheria;
 9. Idara ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimali Watu;
 10. Idara ya Sera na Mipango;
 11. Idara ya Usimamizi wa Manunuzi;
 12. Kitengo cha Fedha na Uhasibu;
 13. Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani;
 14. Kitengo cha Mawasiliano ya Serikali;
 15. Kitengo cha Teknolojia ya Habari na Mawasiliano.
Back to Top